اهمیت رفتن کودکان ‌به ‌مهد‌ کودک

بسياري از مادران و پدران با شنيدن اسم مهدکودک، ياد والدين کارمند مي‌افتند و تصور مي‌کنند مهدکودک جايي است که مي‌توانند فرزندشان را براي چند ساعت به افرادي بسپارند و خودشان به کارشان برسند، اما در يک کلام بايد گفت مهدکودک صرفا جايي نيست که سرپرستي کودکتان را بپذيرد، بلکه جايي براي آموزش و اجتماعي شدن اوست. در فرهنگ ما وابستگي بين والدين و بچه‌ها بيش از حد است و اين وابستگي در رشد بچه اختلال به وجود مي‌آورد. کفپوش مهدکودک

بهتر است والدين بدانند که در رشد و تکامل کودک خود، فقط تا مرحله مشخصي مي‌توانند براي کودک کافي باشند، به بيان ديگر معمولا تا دو‌، سه سالگي محيط خانه،مادر و پدر براي رشد کودک کفايت مي‌کند، ولي بعد از آن مي‌طلبد که کودک در محيط ديگري قرار بگيرد. والدين بايد اين آمادگي را پيدا کنند که فرزندشان از آنها جدا شود و به محيط ديگري که همان مهدکودک است، برود.‌ از اين سن به بعد، کودکان به تجربه‌هاي اجتماعي نيز نياز دارند. بنابراين ارتباط با همسالان و آموختن بسياري از مفاهيم را مي‌توان از طريق اجتماع براي فرزندان مهيا کرد. رشد اجتماعي کودک، نحوه ارتباط با ديگران و يادگيري زبان و درک مفاهيم کلامي و غيرکلامي در يک مهدکودک خوب که از معيارهاي لازم براي رشد اجتماعي و کلامي کودکان برخوردار باشد، ضروري به نظر مي‌رسد. ‌بهترين مهدکودک، جايي است که جو عاطفي و رابطه دوستانه در‌آنجا بر‌قرار شود و کودک مورد اذيت قرار نگيرد. بعضي کودکان در دو هفته اول براي رفتن به مهد گريه مي‌کنند. خوب است که والدين با کودک خود به مهد بروند تا کودک به فضاي جديد اعتماد پيدا کند.

بايد کودک را براي رفتن به مهد تشويق کرد. کودک با رفتن به مهد رابطه خوبي با مربي پيدا مي‌کند،‌ ابتدا احترام به بزرگ‌تر را ياد مي‌گيرد و در مرحله بعدي ياد مي‌گيرد که چگونه با بچه‌هاي ديگر ارتباط برقرار و بازي کند. در مهد‌کودک بعد از سه يا چهار سالگي آموزش هم وارد بازي مي‌شود. بايد توجه داشته باشيد که آموزش‌هاي بيش از حد هم به بروز احساس ناخوشايند در کودکان منجر مي‌شود. 

منبع: افتاب

خدمات و محصولات تولیدی

 
 
 

 

خدمات شیشه و آینه