آنچه در مورد مهدکودک ها نمی دانیم

بسياري از مادران و پدران با شنيدن اسم مهدکودک ياد والدين کارمند مي‌افتند و تصور مي‌کنند مهدکودک جايي است که مي‌توانند فرزندشان را براي چند ساعت به افرادي بسپارند و خودشان به کارشان برسند. اما در يک کلام بايد گفت مهدکودک صرفا جايي نيست که سرپرستي کودک‌تان را بپذيرد بلکه جايي است براي آموزش و اجتماعي شدن او. در گفتگو با دکتر سيما فردوسي، روان‌شناس و عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي، کوشيده‌ايم در اين خصوص اطلاعات بيشتري کسب کنيم...کفپوش مهدکودک

شما سپردن کودکان به مهدکودک را تاييد مي‌کنيد يا خير؟
بهتر است کودکان تا پايان 2 سالگي در محيط خانواده و نزد والدين خود باشند. احساس امنيت رواني اوليه و وابستگي‌هاي عاطفي بايد به صورت صحيح و طبيعي در خانواده شکل بگيرد. از اين سن به بعد کودکان به تجربه‌هاي اجتماعي نيز نياز دارند. دريک مهد کودک برنامه کودکان از نظم و انضباط خاصي برخوردار مي‌شود. برنامه خواب و خوراک آنها به طور منظم از قاعده خاصي پيروي مي‌کند. همچنين آموزش بسياري از مطالب که ممکن است مادر، در منزل به صورت پراکنده يا به طور غيرعلمي به فرزندش بياموزد، در مهدکودک به صورت منظم و روش‌مند در جمع و به صورت گروهي آموخته مي‌شود.
به طور کلي کودک در اين مرحله براي سال‌هاي آينده که بايد ساعت‌هاي بيشتري را از خانه دور باشد، آماده مي‌شود.کودکاني که به مهدکودک مي‌روند زمينه رشد اجتماعي‌شان فراهم مي‌شود و در تعاملات اجتماعي شکل مي‌گيرند. بسياري از رفتارهايي که کودکان درخانه نياموخته‌اند، در جاي ديگري به نام مهدکودک مي‌آموزند. رفتارهاي منفي يا رفتارهايي که چندان مثبت يا جامعه‌پسند نيستند، در مهدکودک کم‌رنگ مي‌شوند. تحقيقات نشان مي‌دهد کودکاني که به مهد کودک رفته‌اند، در مقايسه با کودکاني که به مهد نرفته‌اند، از واژه‌هاي بيشتري استفاده مي‌‌کنند و نحوه ارتباط‌شان با ديگران راحت‌تر است.
مربي بايد بتواند اضطراب کودک را تخفيف بدهد و به او امنيت بدهد و او را کنترل کند.

در مواقعي که بچه‌ها تمايلي به مهد کودک ندارند؛ دراين مواقع چه کار کنيم؟
همه کودکان در روزهاي اول، رفتن به مهد را به خوبي نمي‌پذيرند و بي‌تابي‌ها و اضطراب‌هاي زيادي از خود نشان مي‌دهند اما اگر مربيان تعليم‌ديده و مجرب در مهد باشند و همکاري درستي بين والدين و مربيان به وجود ‌آيد، محيط مهدکودک مي‌تواند از جذابيت خاصي براي کودک برخوردار باشد. روش‌هايي که براي علاقه‌مند کردن کودکان به مهد به کار گرفته مي‌شود بايد علمي، تخصصي و خالي از هر گونه تهديد و ترس باشد. مربيان نيز بايد با توجه به معيارهاي خاصي انتخاب شوند. مربيان بايد از ويژگي‌هاي خاصي برخوردار باشند تا بتوانند به عنوان جايگزين مادر، امنيت و آرامش لازم را به کودک بدهند زيرا کودکان هم مانند بزرگسالان شخصيت، رفتار و منش‌هاي متفاوتي دارند بنابراين مهد مکاني است که بايد بتواند رفتارهاي درست کودکان را تشويق و رفتارهاي نادرست آنها را اصلاح کند و در جهت رشد طبيعي و هنجار کودکان در زمينه‌هاي جسمي، ذهني، عاطفي و اجتماعي قدم بردارد. اگر کودک در دور ماندن از مادر يا خانواده دچار ناسازگاري مي گردد بايد سعي کنيد تا اين استقلال را به تدريج به او بياموزيد. درست است که اين کار زمان بر است .اما اگر لازم باشد بايد ابتدا ساعات اندکي را براي ماندن در نظر بگيريد ، او را همراهي کنيد، هر چند ساعت به او سري بزنيد ، پايداري او را تشويق کنيد و از طريق قصه مهارت هاي لازم را به او آموزش دهيد.

يعني درباره مهدکودک فرزندمان تحقيق جدي کنيم؟
البته؛ در مهد کودک، مربيان وظيفه بسيار مهمي به عهده دارند زيرا نقش جانشين مادر را براي کودک ايفا مي‌کنند و با توجه به اين تعريف، مربي بايد بتواند اضطراب کودک را تخفيف بدهد و به او امنيت بدهد و او را کنترل کند. اگر مهد کودکي داراي ويژگي‌هاي لازم باشد و تنها از کودک نگهداري نکند بلکه به نيازهاي او نيز توجه داشته باشد و رشد کودک و شرايط فردي او را در نظر بگيرد و درباره برنامه خواب، بازي، تغذيه، استراحت کافي و فعاليت‌هايي که مناسب سن کودک باشد، تدابير لازم انديشيده باشد و محيط امني براي کودکان ايجاد کند، مي‌توان پيشنهاد کرد که والدين حتما فرزندشان را به چنين مهدکودکي بسپارند.
منبع: اکا ايران 

خدمات و محصولات تولیدی

 
 
 

 

خدمات شیشه و آینه